Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #7086

Writing e-mails are ___________ writing snail mail nowadays. Which of the following best completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi en doğru şekilde tamamlar?


more common
commoner than
more than common
more common than
common more than

Yanıt Açıklaması: Bu soruda iki ve daha fazla heceden oluşan sıfatların comparative hali ölçülmek istenmiştir. Buna göre önce more sözcüğünü sonra sıfatı ve en son olarak da karşılaştırma edatı olan than sözcüğünü kullanılmalıdır. Kurala uygun yazılmış şık D şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum