Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #362470

Mike: ________ you grow up in New York?
Pam:Yes, I ____. My sister and I ______ born in New York.
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?


Did, did, was

Were, did, were

Did, was, were

Was, were, did

Did, did, were


Yanıt Açıklaması:

Soru ve fiil cümlesi olduğu için ilk boşluk Did, Soru cümlesine kısa cevap soru olduğu için ikinci boşluk için Did ve özne ikinci çoğul şahıs olduğu için ve geçmiş zaman olduğu için were olarak son boşluk doldurulmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum