Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #361156

A: __________________
B: He usually goes to work at 7.


What time do you go to work?

Where do you work?

What time does your father go to work?

Where does your father work?

What time he goes to work?


Yanıt Açıklaması:

İngilizcede soru cümleleri oluştururken önce soru kelimesi, sonra yardımcı fiil, daha sonra özne, ondan sonra ana fiil), en son da diğer öğeler gelir. Bu sıralamaya uyan ve cevaba uygun olan soru cümlesi C seçeneğinde verilmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum