Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #7037

4. Which of the following fill the blanks below? Ayşe- .............. pencil is this? Ali- oh! İt’s ..............It’s the ........ I’m looking for.


a. Whose-mine-one
b. Which- my-mine
c. Whose- yours- ones
d. Which-you-yours
e. Whose- my- mine

Yanıt Açıklaması: Kimin anlamında kullanılan soru sözcüğü (whose) Yanıttaki ilk boşluk (mine) benimki anlamında kullanılmıştır. eğer yanında (pencil) sözcüğü olsaydı (benim kalemim) anlamında (my ) kullanılacaktı. son boşlukta ise (my pencil) veya (mine) sözcüklerini tekrarlamamak için onların yerine geçecek (one) sözcüğü kullanılmıştır. Bu kullanıma o cümledeki (the ) article'ı işaret etmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum