Ingilizce 2 Deneme Sınavı Sorusu #362482

Nate: When __________you come to Paris?
Nicole: My parents_________ move here until I _________ 10 years old.
Which of the following completes the sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlar?


did, didn’t, were

was, weren’t, wasn’t

were, didn’t, weren’t

were, didn’t, was

did, didn’t, was


Yanıt Açıklaması:

Geçmiş zaman soru cümlesi olduğu için ilk boşluğun Did, ve fiil cümlesi ve fiilin önünde bir boşluk olduğu için yalnızca negatif bir yapıyla doldurulabileceği için didn’t ve birinci tekil şahıs ve geçmiş zaman olduğu için de son boşluğun was ile doldurulması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum