İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün işe alım sorumluluklarından biri olarak değ erlendirilemez? A) Işe ahm ihtiyaçlarını belirlenmesi 8) Boş pozısyonun gerektırdığ» yeteneklerm beiirlenmesi C) İşe alım faahyellerı planlama ve yurutulmesı D) Tum ışe aîma faalıyetlermın denetienmesw ve değerîendirilmesı E) İş ılanları ve Kampanyalar ıçın ornekler hazwrranmasr
Yorumlar
  • 0 Yorum