İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru

6.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 6.Soru
transkript: 5_ Aşağıda ifadelerden hang insan kaynakları planlamasına 3 mi r? A) İşletmenın şu andakı ınsan Kaynağmı nıtehk ve nicelik olarak belirlerne sürecı İşıetmenın gelecekten ınsan kaynağım mcelik olarak belirleme sürecw lşletmenın geîecektekı ınsan kaynağını nitelik olarak behrleme süreci İşletmenin şu anda ve geîecektekw insan kaynağını nilehk ve nicehk oîarak belirleme süreci İşletmenin geçmiş ve şu andaki insan kaynağını nitelrk olarak belirleme sürem
Yorumlar
  • 0 Yorum