İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: Bir işletmenın ınsan kaynakları planlarının etkin olabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır? A) İşletmenin sadece kısa Vadeîi pîanlarına göre hazırlanmasına 3) İşletmenın dığer pîanlarından bağımswz yapwlmasına C) İşletmenın sadece nnansal plamarma uygun hazarianmasına D) İşletmenın rakwplerınm msan kaynakiarı pîanlarına uygun hazırlanmasına E) İşletmenin uzun dönemlı ve faaliyet pîanlarına uygun hazırkanmasma
Yorumlar
  • 0 Yorum