İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: Aşağıdakilerden hangisinde insan kaynakları yöneticileri kurmay yetkilerini kullanırlar? A) Insan kaynakları fonksıyonel alamna gıren faaliyeUeri yaparken Komuta yönehcilerine servıs venrken ve damşmanlık yaparken Kendi bbîümlerinde ve kendw hizmet aîanındakı insanlann faalıyetlennı yonlendmrken İşletmenın tumunde insan kaynakîan faahyellerım koordıne ederken İşletmenin stratejık pîanlarımn yapüması ve uyguîanmasw süreçlerine katalırken
Yorumlar
  • 0 Yorum