İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların sosyal ve ekonomik faaliyetlerinden biridir? A) Toplu iş sözleşmesi yapma 8) Grev ve lokavî fonu kurma C) Toplu iş uyuşmazhğma taraf oima D) Üyelerinin ya da mırasçılarının çıkarlarrnı korumak açın dava açma E) Grev ve lokavt Karan verme ve human yurutme
Yorumlar
  • 0 Yorum