İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18.Aşağıdakilerden hangisi örgüt içinde çalışanlarda strese yol açan örgütsel faktörlerden biridir? A) Ekonomik sıkıntılar B) Aılev'ı nedenler C) Rolçatışması D) Aşırı çalışma hırsı E) İşsızhk
Yorumlar
  • 0 Yorum