İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru

14.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 14.Soru
transkript: 14_ Aşağıdakilerden hangisi disiplin sistemının personele tanınlmasını içeren konulardan biri değildir? A) Kurallann niçin konuîduğu B) Kurallara uymayan davranışların nasal belineneceğw C) Kural ıhialınm tekrarı halinde ne olacağı D) Personelin ücretmiktarı ve ödeme yöntemi E) Personelin hakkını nasıl arayaceğw
Yorumlar
  • 0 Yorum