İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18. Aşağıda rden hang i strese neden olan örgütsel nedenlerden biri değildir? A) Rol çatışmalar» B) Fıziksel çalışma ortammırı uygunsuzluğu C) Psıkolojik sorunîar D) Yönetim sıtili E) Ağ ırve uzun çalışma saalîeri
Yorumlar
  • 0 Yorum