İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 4.Soru

4.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2013 - 2014 Tek Ders Sınavı 4.Soru
transkript: 4. Aşağıdakilerden hangısı e-bgrenmenin sahip olduğu üstün yönlerden biri deg“ ildir? A) Teon, araştırma ve vaka analizleri He pratik hayat arasında iîişki kuruîmasını sağîar ve edınıîen bwlgwlerın hızh bır şekılde uyguîanmasma olanak verir. Bırey öğrenme kapasilesine göre konuyu wstedwği denniikle öğrenebwhr. Web üzenndekı zengin işitseî ve görsel (asarımlar yoluyla eğmmw çekıcw hale getınr ve oğrenmeyı artırır. Eğilım materyalmın uygunluğu ve doğruluğunun sürekîi oîarak gözden geçırilmesı ve gerekh değişiklıklenn ya lması mumkundur Eğ m masraflarında önemîi yer tutan yol masrafîarı ve diğer harcamaları önemli oîçüde amım.
Yorumlar
  • 0 Yorum