İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Aşağıdakilerden hangisi ınsan kaynakları bölümünün işe alım sorumluluklarından biri olarak deg" erlendirilemeı? A) Işe alım ihtiyaçlarının behrlenmesw 8) İşe alım faahyetlerinin planlaması ve yurutulmesı C) Tüm ışe alma faaliyetlerinın denetlenmesi ve değerlendırilmesı D) Boş pozısyonun gerekurdığı yeteneklerın belırîenmesı E) Iş Haman ve kampanyalar ıçın ornekler hazwrlanmasw
Yorumlar
  • 0 Yorum