İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 8.Soru

8.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2014 - 2015 Ara Sınavı 8.Soru
transkript: 3_ Aşağıda ifadelerden hangisi insan kaynakiarı planlamasına a itli r? A) 8) İşletmenin şu anda ve geîecekteki insan kaynağını nitehk ve nicelik olarak belirleme süreci Işietrnenın şu andakı insan kaynağını nitehk ve nicelik olarak belirleme süreci İşletmenin gelecektekı msan kaynağını nicelik olarak belirleme süreci İşletmenin gelecekteki insan kaynağını nitelık olarak belirleme sureci İşletmenin geçmiş ve şu andaki insan kaynağını nitelık olarak belirleme sürec:
Yorumlar
  • 0 Yorum