İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde komuta yöneti 'leri ile insan kaynakları (İK) yönelimleri arasında çatışma doğar? A) B) C) Komuta yoneticneri ıle |K yöneticileri arasında iyı bir ilelışim sistemi bulunduğunda Komuta ve İK yönelicileri birbirlerini anlayacak şekilde eğrtım aldıklarında İK yöneîıcılerı yetkilerını genışbeîmeye komuta yöneticılen de yetkiîerim korumaya çalışıwklarmda Komuta ve İK yöneticilennin ayrı ayrı rolasyona laba tutulmaları durumunda |K yöneticilennin önenlerinin sonuçiarı hakkında komula yöneticileriyle ortak sorumluluk aldıklarında
Yorumlar
  • 0 Yorum