İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 16, Aşağıdakilerden hangis e ğrenmenin zayıf yönlerinden biri deg“ ildir? A) B) C) D) e-Öğrenme araçları, içerik tasarımları ve bunlann gelıştırilmesı maliyetli ve zaman alıcıdır. İnteraktif bir ortam sayesinde eğmme katılanlar arasındaki etkwleşimi artırarak bilgilerin paylaşılmasını sağîar. Öğrencilerin sosyalleşme süreçleri olumsuz yönde etkilenebilir. Baş>angıç seviyesinde bilgisayar biîgisine sahıp olan katılımcılar için yöntemin kullanımı zordur. Mevcut teknolojı ve biîgi alt yapısının çok iyi bir şekilde oluşturuiması gerekir'
Yorumlar
  • 0 Yorum