İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru

10.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ne ad verilir? ) ) Çıplakücrel ) Ana (kök)ücreî ) Nelucret ) ) ÜOm Gıydirilmiş ücret Br" "cret rn
Yorumlar
  • 0 Yorum