İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara nymamasının nedenlerinden biri değ ildir? A) Moııve Dîma B) Kurallardan habersiz oîma C) Kuralian yanhş anîama D) Sorumsuzluk E) !ş doyumsuzluğu
Yorumlar
  • 0 Yorum