İnsan Kaynakları Yönetimi 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Aşağıdakilerden han insan kaynakları planlamasını tam olarak ıfade eder? İşletmemn geçrmş ve şu andaki insan kaynağını nıtelık olarak belirleme süreci lşletmemn şu andaki insan kaynağını nitelik ve nicelik olarak behrîeme sürecr İşletmemn geleceklekw insan kaynağını nicelık olarak belirleme süreci İşletmenin gelecektekt insan kaynağını nitelik olarak belirleme süreci İşletmemn şu anda ve gelecekteki insan kaynağını nitelik ve mcelik olarak belirleme süreci
Yorumlar
  • 0 Yorum