İnsan Kaynakları Yönetimi 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru

5.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 5.Soru
transkript: 5. Aşağıdakilerden hangısi bir örgüt yapısı içinde insan kaynakları bölümünün & örneğidir? A) Sendikalar B) Refah sekreterliğw C) Çahşma Bakanhğı D) Muhasebe bölümleri E) Personeî bölümlen
Yorumlar
  • 0 Yorum