İnsan Kaynakları Yönetimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel nedenlerden biri değ ildir? A) Yönetım stili B) Rol çatışmaîan C) Fiziksel çalışma onamımn uygunsuzluğu D) Psıkolojik sorunîar E) Ağır ve uzun çahşma saatleri
Yorumlar
  • 0 Yorum