İnsan Kaynakları Yönetimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
İnsan Kaynakları Yönetimi 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapılırken uyulması gereken ilkelerden biri değildir? A) Gızlıliğin olmaması B) Doğruiuğun ve dürüstlüğün esas alınması C) İşin değil personeîin değerlendinlmesi D) Çahşmaların iIgiH taraflarca benimsenmesi E) Iş değeneme verilerinin günceîleştinlmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum