İslam Ahlak Esasları 2015 - 2016 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İslam Ahlak Esasları 2015 - 2016 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. "Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere ıevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bulmak mümkünd' ahlak anlayışı ifadesindeki "tevalüren" kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisini taşır? Ahlaki davranışm sözlü oNarak gelecek nesillere nakledılmesmı Dini biîgderin yazılı olarak gelecek nesiHere nakledilmesinı Dıni biîgılerin sözîü olarak gelecek nesiHere nakledilmesim Ahlaki davranışın yazılı olarak gelecek nesıllere nakledılmesıni Ahlaki davranışm biîfiil uygulamak suretiyle gelecek nesıllere aktarılmasmı
Yorumlar
  • 0 Yorum