İslam Ahlak Esasları 2015 - 2016 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
İslam Ahlak Esasları 2015 - 2016 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20_ Kur'an-ı Kerim'in ahlaki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kıssa ve misallerle fert ve toplumlara ahlaki mesaj verır. B) Hz. Peygamber'in ahiaki olarak insaniar için en güzel örnek oiduğunu söyler. C) Ahlaki değil, sadece dini ifadeleri kuilanırv D) Ahlaki ilke ve kuraliarı ihtiva eder
Yorumlar
  • 0 Yorum