İslam Ahlak Esasları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru

2.Soru
İslam Ahlak Esasları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 2.Soru
transkript: Z. "Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere ıevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür." ifadesinde "tevalüren" kelimesınin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Dini biîgıîerin sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesi Ahlaki davranışın bim“ uygulamak suretiyle gelecek nesiHere aklanlması Ahlaki davranışm sözlü olarak geîecek nesıllere nakledwlmesı Ahlaki davranışm yazılı olarak geiecek nesillere nakledwlmesı Dini biîgiîerin yazılı oiarak gelecek nesillere nakledilmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum