İslam Ahlak Esasları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
İslam Ahlak Esasları 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. "Her bir faziletin sonsuz sayıda zıddının olması gerekir." düşüncesini savunan İslam ahlakçısı aşağıdakilerden hangisidir? A) İbn Miskeveyh B) Kınalızade C) İbn Sına D) Devvani E) Tusı
Yorumlar
  • 0 Yorum