İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Aşağıdakilerden hangisi mutasavvıfların ahlak görüşleriyle çelişir? A) B) C) D) E) Tasavvufta hürnyel ahlakın hareket noklası değil, gayesidir. Tasavvuf ahlakında insan ruhu meleğe, terbiye edwlmemwş nefsi de şeytana benzetilmişlir. Fakr makamı ınsanın hiçbir şeye değil, hıçbwr şeyın msana sahip olmamasıdır. Sevgi ve hoşgörü hem ahlakı erdemlerin, hem de uhrevi müeyyidelerın başında gelir. Gerçek hürrıyet insanın aklını ve iradesini her şeyden bağımsız olarak kullanabilmesidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum