İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru

9.Soru
İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Ara Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Maturidi mezhe ahlak ve insan ( leri hakkındaki göruşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) İnsan ıyiiik ve kötüiük gibi ahiakı değerieri aklıyla kavrayabilir. Insanın ahlak» sorumluluğu seçme hürriyetinden kaynaklanır Ahiakı fııllerin yaratıcısı da eyleme dönüştürücüsü de insandır. İnsan hür iradesiyle iyi ve kötü fiiller arasında seçım yapar. Allah, fıilleri insanın seçmesi sonucu yaratır.
Yorumlar
  • 0 Yorum