İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
İslam Ahlak Esasları 2017 - 2018 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: Insan Allah'ın ısım ve sıfatlarının leceiligâhıdır." cümlesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) insan, ahlakı kemale yönelik bır kabilıyeîe sahıptir. B) İnsanin ve Aliah'vn sıfatian her cihetten aynıdir. C) Allah insana ruhundan üflemişiir. D) insan, bu dünyada düzen kurmak yeryüzünü ımar edebıime gucune sahıptır. E) insan, eşref—ı mahlükamr.
Yorumlar
  • 0 Yorum