İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1195126

ما معنى كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة للمسلمين؟


رئيس الدولة

قائد

نموذج جميل

صديق

ولي


Yanıt Açıklaması:

أسوة حسنة تعني نموذجا جميلا

Yorumlar
  • 0 Yorum