İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1285177

أي الصفات التالية تعتبر من أهم الصفات المفروض تواجدها في العامل بحسب ما قدمه ابن خلدون ؟


الشكر على الحال.

الجدارة والثقة. 

النزاهة.

صاحب مسؤولية.

حب العمل ورب العمل.


Yanıt Açıklaması:

الحلّ:    ب. نفهم من ابن خلدون أن أهم الصفات المفروض تواجدها في العامل هي الجدارة والثقة . 

Yorumlar
  • 0 Yorum