İslam Sanatları Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 20.Soru

20.Soru
20.Soru
transkript: 20, Aşağıdaki müsi eserlerinden hangi nlü Islâm filozofu Fârâ î’ye ai ır? Ki'âbli'î- Egânî Mefâtîhu'ı—ulüm A) B) ) Mürücü'z—Zeheb ) ) UO En—Necât eI—Müsîka'W—kebîr rn
Yorumlar
  • 0 Yorum