İşletme Fonksiyonları 2016 - 2017 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
İşletme Fonksiyonları 2016 - 2017 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15. |. Talep îahmminin hazırîanmasr ||Y Talebı karşılayan toplam kapasilemn belirîenmesi ||| Üretim kapasilssi içm alternatif kaynakların bebirlenmesi IV. Talebi karşHayan optimal ürenm kapasnesimn buîunması Yukarıdakilerden hangileri ana üretim planlamasının hazırlanmasındaki aşamalardandır? ) ) Yaînızl ) Yaînız ||| ) II ve IV ) ) 0007 |, II ve III I,||1l||ve|V m
Yorumlar
  • 0 Yorum