İşletme Fonksiyonları 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
İşletme Fonksiyonları 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 18, Yatırımın ekonomik ve teknik ömrüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yahrırnın ekonomik ömrü yanında bir de yatırımın teknik ve fizıki ömrü vardır' Yatarımın ekonomik ömrü, söz konusu yatırımın faydalı uretımde bulunabileceğı süredir. Yaurımın teknık o'mru, ekonomık omrune her zaman eşittir. Sermaye bütçelemesi çalışmalarında, teknik ömur değil, ekonomik ömur dıkkate alınmalıdır. Tekmk ömür, teknik iş ve faahyetferin yerme getiriîerek fiilen üretim yaprlabwlecek süredir
Yorumlar
  • 0 Yorum