İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: 13__- 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE CEVAPLAYINIZ. Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminın onaîama başarısı 75 puandwr. Başanyw yükseltmek amacıyla bu öğreüm sisteminde değışıklik yapılmaştwr. Yeni öğrelim sistemiyle oğrenım goren oğrencnerden rassal merak seçilen 100 kişımn ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan alarak hesaplanmwştır. 13. Bu bilgilere göre. yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp antırmadığına ilişkin karar verirken test cek hipotez aşağıdakllerden hangi > ) p=75 puan ) p>75 puan ) p=80 puan ) ) Dom p>80 puan p<80 puan rn
Yorumlar
  • 0 Yorum