İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru

16.Soru
İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 16.Soru
transkript: 1G__—18.SORULARIAŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE CEVAPLAYINIZ. Yapılan bir araştırmada katmmcıların dinledwkieri müzik îürü ile ilgwlendiklen spor dalı arasmda bir ilişkı oîup olmadığı belirlenmek istenmektedwr Bu amaçla 400 kışwyı kapsayan bır orneklem uzerınde yapılan gozlemsonuçlan aşağwdaki tabloda veeriştir. Spor dalı Muz'k ""' Toplam Pop Arabesk Klasık Fulboî 100 40 20 160 Baskelboî 40 60 20 120 Tenıs 40 20 60 120 Topiam 180 120 100 400 16. Bu bilgilere göre, sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Futbollaılgılenenlenn çoğu pop muzıkdınler. 8) Arabesk müzik dimeyenlenn çoğu basketboHa xlgilenirv C) Dinlenilen müziklürü ale ilgilenilen spordalı arasında bir ahşkw vardır. D) Pop muzık klasık muzıkten daha az dinlenilmekledir. E) Dınlenılen muzwk türü ıle ilgiVenilen spordalı arasında bir Hışki yoktur.
Yorumlar
  • 0 Yorum