İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 8.Soru

8.Soru
İstatistik 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 8.Soru
transkript: 8. Aşağıda lerden hangısı nokta tahminlemesi sürecinin aşamalarından biri değildir'? A) 8) Orneklemdeki birimler üzerinden verilerin derienmesi Tahmınlenecek parametre için bilgi üreten ıslatisiiğin hesaplanması Keyfi seçımle o'rneklemın oluşturuiması Ornekiem isiatistiğinin dağılım şeklinin belirienmesi Parametre için 'ahminlerne yapılması
Yorumlar
  • 0 Yorum