İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru

15.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 15.Soru
transkript: 15. |. Tükelicilenn ve özellikle ücretli kesimin satın alma gücünde zaman içinde meydana gelen oransal değişmelerın ve perakende liyat hareketlerinin seyrinin bir göstergesidir ||. Ekonomik kararların alınmasında, ücret ayarlamalarında, mahkemeler tarafından nalaka bağlanmasında, nafakanın belirlenmesi ve özel okulların yillık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır |||. Türkiye'de tüketici üyallan indeksi PaaSche fiyat mdeksr teknığw kullanilarak hesaplanmaktadır "Tüketici fiyatları i deksi" ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnizl B) Yalnizll C) 1 ve II D) ive ın E) ıı ve ııı
Yorumlar
  • 0 Yorum