İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 19.Soru

19.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 19.Soru
transkript: 19_ Aşağıdakilerden hangisi karar ağaçlarının & buyük dezavantajıdır? A) B) C) Karar alternatm ve doğa durum sayısımn artması durumunda karar ağacı karmaşık bır yapı aîabwhr. Karar ağacı karar problemınde onaya çıkabıîecek tum senaryolara bır arada gostermeye yarayan bır grafıksel gösterimdir. Karar ağaca karar verıcınm wçınde bulunduğu karar problemmin modellenmesinde önemli bir araçtır. Karar ağaçları çizimlen kolay olan ve karar vericwye en ıyi karar ahematıfinin seçimınde görsel oîarak yardımcı olan grafıklerdır. Karar ağacının en soldan en sağa kadar Herleyerek bulunan her bir daî Sırası 0 karar problemi için bir senaryo olacaktır
Yorumlar
  • 0 Yorum