İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 2.Soru
transkript: |. Sayısal olmayan değişkenler arasında herhangı bir iiışkınin var olup oimadığımn (est edılmesınde Kı—kare bağimsıziık testi kulianılır ||. İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin. ayni anakuileden seçıiıp seçilmediğimn araştırılmasında Kırkare Homojenlık Testi kulianılır. |||.n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi iyı iemsıl edıp edemeyeceğim araştırılmasında Kı—kare Uygunluk Testi kulianılır Ki-kare testi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnizl B) Yalniz Ii C) Yalniz |il D) ive l| ) rn 1, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum