İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 3.Soru

3.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 3 Ders Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişken bakımından heterojen olduğu durumda temsili örneklem oluşturma imkânı veren rnekleme yöntemi aşağıdakilerden hang ir? A) Tek aşamalı örnekleme B) Tabakalı 'omekîeme C) Basat rassal nrnek1eme D) Çok aşamalı örnekleme E) Kartopu örnekiemesi
Yorumlar
  • 0 Yorum