İstatistik 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 18, Yeni ürunü beğenme durumu ile cinsiyeı arasında bir Hişki olup oimadwğı u anlam düzeyinde test edilirken Ho hipotezınin red bölgesi XZ > 6,6349 olarak bulunmuştur Buna göre, (! değeri kaçtır? A) 0010 B) 0025 C) 0050 D) 0100 E) 0950
Yorumlar
  • 0 Yorum