İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru

1.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 1.Soru
transkript: 1. |. Evreninin homojenlıği ||. Araştırmada verılecek kararan önemi |||. Araştırmanın yapısw Yukarıdakilerden hangileri örneklem hacminin seçi inde nitel değerlendirmede esas olan faktörlerdendir? > ) Yalmzl ) Yalmz |H ) We || ) ) ÜOUJ Weill m 1, II ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum