İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru

15.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 15.Soru
transkript: 15_ İndekslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Indeks hesaplamrken kiyaslanan ve temel olmak üzere iki değer kuilanılır B) Mekân indeksierımn yaygın kullanımı yoktur 0) indekste değışimi araştırılacak değere temel değer adi veriiir. D) indeks oransal bır olçudür. E) Zaman serilerinden hareketle hesaplanabılırv
Yorumlar
  • 0 Yorum