İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. Tek evren aritmetik ortalamasına ilışkin tek yönlü alt kuyruk testinde karşıt hipotez H1 aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Hyuîmı 5) H1-IJ<N0 C) HııHZUo D) Hı'P#)—'0 E) Hı'u>uıı
Yorumlar
  • 0 Yorum