İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru

6.Soru
İstatistik 2 2016 - 2017 Dönem Sonu Sınavı 6.Soru
transkript: 6. n hacimli bir örneklemin ait olduğu evreni temsil edip etmediğınin araştırılması istendiğinde kullanılacak test aşağıdakilerden hangisidir? )> ) zteslı ) ttestı ) Ki-kare bağımsızhk testi ) ) GOW Ki—Kare uygunluk testw Ki—kare homojenlik lesti rn
Yorumlar
  • 0 Yorum