İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 1.Soru

1.Soru
İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Aşağıdakilerden hangisi tek evren parametresine ilişkin nokta tahminlemesinin aşamalarından biri deg“ ildir? n hacimh rassal örneklem Seçilir. Gereklı ıstatısııkrer hesaplanır. Araştırmaya konu değişkenle >Igıli verı derlenir. Örneklem wstanstiğinin değerinden ve dağılımının üzeîhklennden yararîanılarak parametre değeri içm tahminîeme yapmr Ornekler" keyfi seçimle oîuşlurulur
Yorumlar
  • 0 Yorum