İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 17.Soru

17.Soru
İstatistik 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 17.Soru
transkript: 17. İndekslerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mekân indeksierimn yaygın kullanımı yoktur B) indeks hesaplamrken kiyaslanan ve temel olmak üzere iki değer kullanılır O) Zaman serilerınden hareketle hesaplanabnır D) ]ndekste değlşimi araştırılacak değere temel değer adi veriiir E) indeks oransal bır ölçüdür.
Yorumlar
  • 0 Yorum